Legislativní povinnosti-chladiva

Revize úniků chladiv HCFC a F-plynů

Klimatizační a chladící zařízení s náplní regulovaných látek (chladiv „freonů“ CFC, HCFC a skleníkových F-plynů HFC, PFC a SF6) patří do skupiny předpisů zákona č. 86/2002 Sb. ze dne 14. Února 2002 („O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. Června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Regulované látky), a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. Května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (F- plyny).

Zakazuje se výroba, dovoz a prodej nebo používání CFC chladiv a výrobků obsahujících CFC látky.

 • Od 1. 7. 2002 zákaz použití látek HCFC ve všech nových zařízení s výjimkou klimatizačních reverzibilních (chlazení/topení) o chladícím výkonu do 100 kW.
 • Od 1. 1. 2004 zákaz použití látek HCFD ve všech nových zařízení.
 • Od 1. 1. 2010 zákaz použití nových látek HCFC (nově vyrobeného chladiva) pro údržbu a servis stávajících zařízení. Smí se používat jen staré recyklované, nebo regenerované látky HCFC.
 • Od 1. 1. 2015 zákaz používání zařízení s těmito HCFC látkami s tím, že před 1. 1. 208 bude přezkoumána možnost zkrácení tohoto termínu. (Zákon nedělá rozdíl mezi regulovanou látkou nově vyrobenou, znovuzískanou, recyklovanou nebo regenerovanou.)

Úniky regulovaných látek kontrolují a evidují osoby oprávněné k podnikání. Zařízení s náplní regulované látky nad 3 kg, které se nepřemísťuje, jsou tyto osoby povinny kontrolovat každoročně a výsledky kontroly evidovat a uchovávat.

 

Periody kontrol zařízení s náplní chladiv HCFC

 • nad 3 kg chladiva do 10 kg, 1x za rok (s výjimkou hermeticky uzavřených systémů, které jsou takto označeny přímo od výrobce zařízení, a kde náplň regulované látky nepřesáhne 6 kg v systému)
 • nad 10 kg chladiva do 30 kg, 2x za rok
 • nad 30 kg chladiva do 100 kg. 4x za rok
 • nad 100 kg chladiva do 300 kg, 12x za rok

 

„Hermeticky uzavřený systémem“ je chladící okruh, kde díly obsahující chladivo jsou utěsněny tvrdými pájenými spoji nebo pevným spojením. Systém může obsahovat uzavřené ventily a obslužné body, které umožňují opravu (vyřazení provozu). Hermeticky uzavřený systém má prověřenou míru úniků menší než 3 gramy ročně pod tlakem alespoň ¼ maximálního povoleného tlaku. Hermeticky uzavřený systém stanovuje (označuje) pouze výrobce zařízení.

Kontrola a údržba zařízení musí být provedena nejméně jednou ročně u registrované firmy zaměstnávající odborně způsobilé pracovníky. Prohlídka se týká úniku chladiva ze zařízení, jeho koroze a těsnosti potrubních spojů atd. Závady zjištěné kontrolou je povinen provozovatel zařízení odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění. Byl-li únik zaznamenán, je další kontrola od 6 měsíců od tohoto data.

Regulované látky obsažené v zařízeních musí být pro účely odstranění, regenerace nebo recyklování znovu získávány během servisních prací, údržby, oprav, demontáže nebo likvidace zařízení. Tyto činnosti lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.

 

Regulovaná chladiva CFC, HCFC, F-plyny HFC/PFC
Regulovaná chladiva CFC

R11, R12, R12B1, R13, R13B1, R111, R112, R113, R114, R115, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217.

Regulovaná chladiva HCFC

R21, R22, R31,

R123, R121, R122, R124, R131, R132, R133, R141, R141b,R142, R142b,

R221, R222, R223, R224, R225, R225ca, R225cb, R226, R231, R232, R233, R234, R235, R241, R242, R243, R244, R251, R252, R253, R261, R262, R271

R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R405A, R406A, R408A, R409A, R409B, R411A, R411B, R411CM R4012A, R414A, R414B, R415A, R415B,

R500, R502, R503 A R509.

Skleníkové F-plyny a HFC (chladiva částečně fluorované a neobsahující chlor)

R23,

R32,

R41, R43-10mee,R134, R134a, R152a, R112, R143, R143a,

R227ea, R236cb, R236ae, R236, fa, R245fa,

R365mfc,

Fluorid sírový SF6,

(směsi chladiva částečně fluorované a neobsahující chlor)

R404A, R407A, R407B, R407B, R422A, R407C, R417A, R422D, R410A

Lsceon MO89,

R507A, R508A, R508B,

FX 100.

F-plyny PFC (zcela fluorované)

CF4, C2F6, C3F8, C4F10, C5F12, C6F14, c-C4F8

 

Povinnosti provozovatele klimatizačního zřízení

Uživatel je zodpovědný za to, že udržuje zařízení tak, že nedochází k únikům chladiva. V případě úniku chladiva musí být zařízená ihned vyřazeno z provozu a smí být opět zprovozněno po opravě netěsnosti. Netěsnosti musí být opraveny neprodleně. Byl-li únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data.

Vést evidenční knihu zařízení

 • Datum vyhotovení
 • Jméno, adresu
 • Druh a velikost náplně chladiva zařízení
 • Datum kdy byla provedena údržba a jméno, adresa provádějící organizace
 • Přehled o množství chladiva doplňovaného do zařízení za poslední dva roky před poslední prohlídkou

Do evidenční knihy zařízení zaznamenáváme tyto údaje:

 • Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy)
 • Závady a poplachy stahující se k zařízení
 • Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení
 • Výsledky detekce netěsnosti
 • Jména osoby, která provedla úkony
 • Úřední razítko

Na zařízení musí být umístěny tyto štítky, a musí být dostupné provozní předpisy a dokumentace:

 • Jméno dodavatele, nebo montážní firmy
 • Druh chladicího systému
 • Identifikační číslo
 • Druh chladiva a hmotnost náplně
 • Datum kontroly
 • Datum uvedení do provozu

Provozovatel je povinen uchovat „Evidenční knihu zařízení“ v místě provozu zařízení po dobu 5 let.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.